Kulttuuriympäristötutkimuksen seura

Seura edistää monitieteistä kulttuuriympäristötutkimusta ja tutkimusyhteistyötä

Kulttuuriympäristötutkimuksen seura perustettiin vuoden 2014 lopussa edistämään tutkijoiden, tutkimusrahoittajien, tutkimustiedon käyttäjien ja kansalaisten välistä keskustelua ja yhteistyötä. Seura pyrkii vaikuttamaan kulttuuriympäristötutkimuksen kannalta merkityksellisiin yhteiskunnallisiin ja tiedepoliittisiin asioihin sekä tekemään aloitteita kulttuuriympäristötutkimuksen ja siihen pohjautuvan opetuksen edistämiseksi. Seura harjoittaa aihealueeseen liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa, organisoi ja edistää tutkimusta sekä järjestää tieteellisiä ja muita tapahtumia.